Posted on

ปัจจุบันความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากอัตราการเจ็บป่วยที่เยอะขึ้น รวมถึงจำนวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้มีความต้องการด้านดูแลผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่แพทย์ให้กลับไปดูแลที่บ้านด้วยตนเองนั้น หากผู้ดูแลไม่มีความรู้ หรือยังไม่เข้าใจถึงการดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ จะทำให้การดูแลผู้ป่วยนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ รวมถึงสภาวะสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้คนในครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ จึงมีบริการรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน  

      ความสามารถพื้นฐานในการดูแล ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ควรมี

  1. ป้องกัน และหลีกเลี่ยงการเกิดแผลกดทับ ผู้ป่วยนอนติดเตียงที่ไม่สามารถพลิกตัวเองได้เองจึงเป็นหน้าที่ของผู้ดูแล ควรพลิกตัวผู้ป่วยทุกๆ 2 ชั่วโมง พร้อมเปลี่ยนท่าในการนอนใหม่ เช่น นอนหงาย นอนตะแคงสลับกันไป หลีกเลี่ยงความยับย่นของเสื้อผ้า โดยประเมินจากสภาพผิวหนัง และการทำความสะอาดผิวหนัง ไม่ควรให้เปียกชื้น ควรมีอุปกรณ์เสริมเพื่อลดแรงกดทับ เช่น ฟองน้ำ ที่นอนลม หมอนผ้านุ่มๆ เจลรองปุ่มกระดูก
  2.  การปรับอาหาร  เป็นวิธีการรักษาที่มีความสําคัญ อาจเริ่มจากการให้อาหารข้น แต่ในปริมาณน้อยก่อน เช่น โจ๊กปั่น เพื่อดูว่าผู้ป่วยที่นอนติดเตียงสามารถกลืนได้หรือไม่ รวมถึงไม่รีบป้อนอาหาร ควรก้มคอกลืนอาหารที่ป้อน ห้ามแหงนคอไปข้างหลัง และหยุดป้อน หากมีอาการสำลักทันที
  3. การดูแลความสะอาดให้กับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นั้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความสะอาดสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก ผู้ดูแลจะต้องหมั่นทำความสะอาด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นกับผู้ป่วยได้

ทั้ง 3 ข้อเป็นเพียงความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยเท่านั้น แต่ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นเรื่องที่ยากมาก ซึ่งเราสามารถสอบถามข้อมูล หรือจัดหาบริการที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยได้ จากศูนย์ดูแลผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันนี้ จะสามารถสืบหาข้อมูลของศูนย์ดูแลผู้ป่วยได้ในอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกหาศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่สะดวก และไว้วางใจให้ดูแลได้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยนั้น จะมีการทำงานที่เป็นระบบ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ทั้งแบบประจำและแบบชั่วคราว ดูแลผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สงบเงียบ เหมาะสมแก่การพักฟื้น อีกทั้งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้บริการดูแลผู้สูงอายุละผู้ป่วย ดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยความอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ศูนย์ของเรามีทีมพยาบาล ผู้ช่วยทางการพยาบาล นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย